W psychoterapii najbliższe jest mi podejście eklektyczne, dzięki któremu w praktyce mogę łączyć różne metody i sposoby rozumienia człowieka. Z mojego doświadczenia wynika, że takie stanowisko umożliwia mi dopasowanie oddziaływań terapeutycznych do każdej osoby indywidualnie, tworząc bezpieczną przestrzeń do rozwoju. Psychoterapia jest dla mnie procesem towarzyszenia drugiemu człowiekowi, który przybliża mi historię swojego życia. Każde spotkanie jest nową – wyjątkową opowieścią, w której mogę uczestniczyć. Pacjent podczas spotkań terapeutycznych zdobywa nową wiedzę o sobie i poznaje siebie na nowo. Wspólnie rozpoczynamy podróż psychoterapeutyczną, asymilując doświadczenia pacjenta, pomagam w zrozumieniu reakcji emocjonalnych i uznaniu ich za użyteczne w życiu. Kiedy pacjent przekona się, że odczuwanie zarówno lęku, strachu, jak i radości są mu przydatne, zaczyna je dostrzegać i pozwala sobie na odczuwanie. Emocje to informacje dla każdego z nas, które umożliwiają nam podejmować trafne decyzje w skomplikowanym świecie.

Psychoterapia pozwala człowiekowi otworzyć się na siebie samego, zrozumieć swoje lęki i straty, wyznaczyć cel i obrać najlepszą dla siebie drogę. Kiedy stres towarzyszy nam każdego dnia, najczęściej przypominamy sobie o własnych potrzebach w ostatniej kolejności, a psychoterapia uczy, jak pamiętać i żyć w zgodzie ze sobą. Psychoterapia jest dla mnie oddziaływaniem nie tylko na duszę i umysł pacjenta, ale także na jego ciało. Kiedy chorujemy mentalnie nierzadko ciało wysyła nam sygnał, że proces dezintegracji rozpoczął się również w ciele. W wielu przypadkach pacjenci rozpoczynający terapię zgłaszają bóle głowy, brzucha, czy wysypki. To bardzo często manifest ciała, by o siebie zadbać.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, pedagogiem i członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoje doświadczenie zdobywałam:
1. pracując w licznych organizacjach, gdzie odpowiadałam za motywację, cele i potrzeby pracowników,

2. placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w których układałam plany wsparcia rozwoju dopasowane do wychowanków placówki i pomagałam odkryć ich mocne strony,

3. uczelni, na której przeprowadzałam wraz z zespołem badania naukowe, dzięki którym mieliśmy okazję dowiedzieć się, czy kobiety korzystają z badań profilaktycznych,

4. w szpitalu psychiatrycznym, w którym prowadziłam własnych pacjentów w całodobowym oddziale

5. w stowarzyszeniach, w których pracowałam z osobami wykluczonymi społecznie oraz narażonymi na oddziaływania stręczycieli,

6. w szpitalu na oddziale dermatologicznym, na którym pracowałam i przeprowadzałam badania z osobami cierpiącymi na długoterminowe choroby dermatologiczne. Moja pomoc skupiała się na odkryciu powiązań psychosomatycznych w powstawaniu nowych ognisk chorobowych oraz regresie choroby.

W Gabinetach za Horyzont prowadzę terapię indywidualną dla dorosłych integrując różne modalności psychoterapeutyczne.

 

Umów się na psychoterapię we Wrocławiu – sprawdź wolne terminy

Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz