Ewelina Purcelewska - Gabinety za Horyzont

Jestem psychoterapeutą i certyfikowanym trenerem narzędzia MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator)

Posiadam 15-letnie doświadczenie pracy z ludźmi w międzynarodowych korporacjach, co pozwala mi lepiej rozumieć specyfikę i środowisko pracy w tego typu organizacjach. Obecnie jestem na finalnym etapie czteroletnich całościowych studiów psychoterapeutycznych w podejściu integracyjnym (SPCh – członek European Association of Psychotherapy i Polskiej Rady Psychoterapii). W pracy terapeutycznej integruję różne nurty, dobierając metody i techniki pracy w zależności od zgłaszanych trudności i potrzeb danej osoby. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Na bieżąco uczestniczę w dodatkowych szkoleniach i kursach, by jak najlepiej i skutecznie pomagać osobom, zgłaszającym się do mnie na terapię.

W pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie towarzyszenie drugiej osobie w poznawaniu i lepszym rozumieniu siebie, tak by mogła lepiej, pełniej i świadomiej żyć.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych doświadczających       

  • zaburzeń lękowych
  • zaburzeń nastroju
  • trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami
  • niskim poczuciem własnej wartości
  • kryzysów w życiu osobistym lub zawodowym 
  • chcących lepiej poznać siebie

Umów się na psychoterapię we Wrocławiu – sprawdź wolne terminy

Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz