Psychoterapia rodzinna - Gabinety za Horyzont Kraków

Psychoterapia rodzinna

Przywróćcie harmonię całej rodzinie

Rodzina jest komórką społeczną, w której rozpoczynamy proces socjalizacji. Niezależnie od tego, w jakich okolicznościach spędzamy nasze dzieciństwo, okres ten zawsze pozostawi potężny wpływ na nasze postrzeganie relacji międzyludzkich.

Jeśli urodzimy się w rodzinie o zdrowych relacjach, prawdopodobnie nauczymy się, jak utrzymywać pozytywny kontakt z innymi. Jeśli urodzimy się w rodzinie dysfunkcyjnej, która ma trudności z nawiązywaniem interakcji, możemy również mieć trudności z utrzymywaniem kontaktów z innymi.

Życie w dysfunkcjonalnej rodzinie jednak nie przekreśla szans na szczęśliwe pożycie z innymi. Dysfunkcje dotykają ogromnego odsetka komórek społecznych. Dobre chęci, czas i wspólny wysiłek pozwalają na harmonijny powrót do zdrowych, zbalansowanych interakcji między członkami rodziny. Psycholog rodzinny to specjalista, który dzięki swojej ekspertyzie pomaga swoim podopiecznym osiągnąć ten stan.

Terapia rodzinna - kiedy po nią sięgnąć?

Stres, złość, żal lub od dawna narastający konflikt – wszystkie te negatywne emocje są głównym podmiotem pracy w trakcie terapii rodzinnej. Celem tego typu sesji jest doprowadzenie członków rodziny do wzajemnego zrozumienia, zbliżenia i akceptacji tego, co pozornie wydaje się nie do przejścia.

Wachlarz tematów poruszany w trakcie sesji terapeutycznych jest bardzo szeroki. Zaliczyć do nich można m.in.:

 1. problemy małżeńskie,
 2. problemy finansowe,
 3. konflikty rodzicielskie,
 4. nadużywanie substancji psychoaktywnych,
 5. choroby psychiczne nękające członków rodziny.

Podczas gdy terapeuci mogą mieć różne metody i preferowane techniki leczenia, muszą oni wszyscy mieć przynajmniej minimalny poziom doświadczenia w leczeniu:

 • Problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży;
 • Żałoby;
 • Depresji i lęku;
 • Problemów osób LGBTQ;
 • Przemocy domowej;
 • Niepłodności.

Ze względu na szeroki zakres tematów wokół których operuje ten rodzaj terapii, często łączy się ją z innymi rodzajami leczenia zdrowia psychicznego. Stanowi ona wsparcie dla członków rodziny, którzy zmagają się z uzależnieniami lub wymagają leczenia psychiatrycznego. 

Psychoterapia dla rodzin - jak się przygotować?

W terapii rodzinnej nacisk kładzie się na zapewnienie wszystkim członkom rodziny narzędzi potrzebnych do ułatwienia cyklu uzdrowienia. Tak więc, rolą terapeuty rodzinnego jest przede wszystkim zapewnienie neutralnego, bezpiecznego gruntu dla każdego z członków rodziny. Z tego też względu należy uważnie pochylić się nad wyborem specjalisty. Warto zastanowić się nad poszczególnymi czynnikami:

 1. Doświadczenie i edukacja – warto dowiedzieć się, czy terapeuta posiada akredytację organizacji zawodowych, odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w nawigowaniu konfliktami wewnątrzrodzinnymi.
 2. Lokalizacja i godziny pracy – czasem wymagane są nagłe interwencje. Warto wtedy móc polegać na dostępności specjalisty, który urzęduje w gabinecie w komfortowej dla Ciebie lokalizacji, np. w centrum terapii rodzinnej.
 3. Długość i liczba sesji terapeutycznych – w zależności od trudności w nawiązaniu porozumienia, a także technik stosowanych przez terapeutę, te czynniki mogą się różnić,
 4. Płatności – dotyczy to zarówno ceny za poszczególną sesję, objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, terminów płatności i polityki dotyczącej odwołanych sesji.

Nurty psychologii spotykane w terapii rodzinnej

Terapeuta rodzinny może korzystać z szerokiego wachlarza technik wywodzących się z różnych nurtów terapeutycznych. Wynika to zarówno z jego ekspertyzy, jak i indywidualnych potrzeb każdej komórki rodzinnej. Do najczęściej wykorzystywanych nurtów należą:

 1. terapia poznawcza – znana również jako terapia kognitywna. Jest ona pochodną behawioryzmu i kognitywistyki. Dąży do zmiany przekonań pacjenta, a w rezultacie – ewolucji jego zachowań.
 2. terapia behawioralna – zajmuje się ona analizą zewnętrznych zachowań pacjenta i próbie wpływu na intencjonalność odruchów.
 3. terapia interpersonalna – jest to model koncentrujący się na więziach międzyludzkich i emocjach związanymi z najbliższymi osobami pacjenta.
 4. terapia indywidualna – czasem terapeuta spotyka się z jednym z członków rodziny sam na sam, aby opracować z nim szczególnie wymagający problem.

Na czym polega zadanie terapeuty rodzinnego?

Techniki i metody terapii mogą się różnić w zależności od indywidualnych preferencji terapeuty, a także sytuacji, jakim musi sprostać rodzina. Niemniej jednak, można wyróżnić konkretne zadania, których wykonanie leży w zakresie kompetencji takiego specjalisty. Są to: 

 • Obserwacja, jak ludzie współdziałają w ramach ról;
 • Ocena i rozwiązywanie problemów w relacjach;
 • Diagnoza i leczenie zaburzeń psychologicznych w kontekście rodzinnym;
 • Przeprowadzenie klientów przez przejściowe kryzysy, takie jak rozwód czy śmierć bliskiej osoby;
 • Podkreślenie problematycznych wzorców relacji lub zachowań;
 • Pomoc w zastępowaniu dysfunkcyjnych zachowań zdrowymi alternatywami;
 • Podejście holistyczne (umysł-ciało) do kondycji psychofizycznej pacjenta.

Terapia rodzinna - korzyści

Psychoterapia dla rodzin prezentuje holistyczną alternatywę do leczenia problemów wewnątrz rodziny – i jako taka, cieszy się wysokim współczynnikiem skuteczności. Pracując pod okiem wykwalifikowanego specjalisty, wszyscy członkowie tej kluczowej komórki społecznej mają możliwość przepracowania między sobą tarć w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku. 

Pochylmy się zatem nad ewentualnymi korzyściami płynącymi z podejścia do tej formy psychoterapii. Specjaliści wymieniają jak następuje: 

 • Lepsze zrozumienie zdrowych granic oraz wzorców i dynamiki rodziny;
 • Sprawniejsza komunikacja;
 • Rozwiązywanie bieżących problemów w życiu codziennym;
 • Głębsza empatia;
 • Zmniejszenie konfliktów i poprawa umiejętności zarządzania gniewem.

Wśród rodzin, które zakończyły cykl terapeutyczny sukcesem obserwuje się następujące efekty: 

 • Powtórne zjednoczenie rodziny po kryzysie;
 • Powodzenie w tworzeniu atmosfery szczerości między członkami rodziny;
 • Zaszczepienie zaufania w członkach rodziny;
 • Rozwijanie wspierającego środowiska rodzinnego;
 • Zmniejszenie źródeł napięcia i stresu w rodzinie;
 • Pomaganie członkom rodziny we wzajemnym przebaczaniu sobie;
 • Bieżące rozwiązywanie konfliktów wśród członków rodziny;
 • Przywrócenie do codziennego życia członków rodziny, którzy zostali odizolowani w wyniku narastających konfliktów

Terapia rodzinna wzmacnia umiejętności niezbędne do zdrowego funkcjonowania rodziny, w tym komunikację czy polubowne rozwiązywanie konfliktów. Poprawa tych umiejętności zwiększa również potencjał sukcesu w przezwyciężaniu przyszłych trudności życiowych.

Masz pytania? Napisz do nas!

Jeśli nie masz pewności, jaki rodzaj terapii będzie najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom, nie wahaj się do nas napisać. Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji i pomożemy podjąć decyzję.

 

Wyślij

Zarezerwuj termin psychoterapii rodzinnej w Krakowie

Loading...