Psychoterapia indywidualna - Gabinety za Horyzont Kraków

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Indywidualna psychoterapia osób dorosłych to jeden z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z trudnościami natury psychicznej. Terapia może być zorientowana na rozwiązanie konkretnego problemu, jak np. ataki paniki czy fobie, lub na bardziej ogólne samopoznanie i rozwój człowieka. Często się zdarza, że w toku terapii odkrywamy nieznaną wcześniej przyczynę życiowych trudności i to na niej skupiamy się w procesie terapeutycznym.

Każda terapia jest niepowtarzalna, a jej przebieg zależy przede wszystkim od osobowości i indywidualnej historii życiowej klienta. Spore znaczenie ma również to, na jaki rodzaj psychoterapii się zdecydujemy. Wszystkie cechują się porównywalną skutecznością kliniczną, ale oferują nieco odmienne podejścia, metody oraz dynamikę pracy. W głównym nurcie współczesnej psychoterapii wyróżniamy:

  • psychoterapię psychodynamiczną,
  • psychoterapię poznawczo-behawioralną,
  • psychoterapię Gestalt,
  • psychoterapię humanistyczną i egzystencjalną,
  • psychoterapię integratywną,
  • psychoterapię systemową.

Poniżej przedstawimy wybrane nurty psychoterapii, które oferujemy w Krakowskich Gabinetach za Horyzont.

Psychoterapia psychodynamiczna

Nurt psychoterapii psychodynamicznej wywodzi się w prostej linii z freudowskiej psychoanalizy, zwanej potocznie pierwszą siłą w psychologii. Rozwinęli i uwspółcześnili go następcy Freuda, kładąc nacisk na metodyczną analizę relacji, rozwijającej się między klientem a terapeutą w toku sesji. To w jaki sposób dana osoba nieświadomie buduje więź z neutralnie nastawionym psychoterapeutą, pozwala przyjrzeć się ukrytym na co dzień wzorcom postaw i reakcji, które składają się na osobowość.

Siłą psychoterapii psychodynamicznej jest wpisana w jej metodę interpretacja i reinterpretacja naszych doświadczeń, emocji i punktów widzenia. Podejście to znakomicie nadaje się do konfrontowania traumatycznych przeżyć z przeszłości i rozwiązywania trudności w bliskich relacjach. Zgodnie z założeniami tego nurtu znacząca część naszego życia psychicznego rozgrywa się w niedostępnej zwykle sferze nieświadomej. Można do niej uzyskać dostęp na drodze regularnej terapii. Pogłębione samopoznanie prowadzi do podejmowania bardziej konstruktywnych decyzji i zauważalnej poprawy jakości życia.

Psychoterapia psychodynamiczna należy do grupy terapii długoterminowych. Nie ma tu reguły, jednak proces terapeutyczny trwa zwykle od miesięcy do kilku lat regularnej pracy w gabinecie. Metoda ta sprawdza się w przypadku przewlekłych nerwic, stanów lękowych, utrzymującego się niepokoju i poczucia braku sensu życia, ataków paniki, zaburzeń osobowości oraz wielu innych problemów i schorzeń.

Psychoterapia poznawczo behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna zwana jest również “drugą siłą” psychologii, jako że chronologicznie wyłoniła się jako teoria naukowa i metoda terapii kilkanaście lat po psychoanalizie. Behawioryzm analizuje nie tyle wewnętrzne, subiektywne przeżycia i stany psychiczne jednostki, co jej dające się zaobserwować zachowania i występujące między nimi zależności. 

Celem analizy zachowania w psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest ustalenie, jakie zachowania i czynności nauczyliśmy się powtarzać jako nagradzające (lub pozwalające uniknąć przykrości). Część z tych wzorców zachowania jest przystosowawcza i składa się na satysfakcjonujące, szczęśliwe aspekty życia. Zadaniem psychoterapii behawioralno poznawczej jest wygaszenie zachowań i sposobów reagowania, które prowadzą do cierpienia i konfliktów.

Spośród wszystkich podejść głównego nurtu behawioryzm i jego pochodne w największym stopniu spełniają kryteria evidence-based practice. Z tego powodu terapia poznawczo behawioralna jest popularna wśród osób o usposobieniu naukowym i analitycznym. Ten rodzaj psychoterapii ma również udokumentowane sukcesy w leczeniu wszelkiego rodzaju fobii, dysfunkcji odżywiania (np. bulimia i anoreksja) oraz leczeniu zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu. Psychoterapia behawioralno poznawcza jest najczęściej krótkoterminowa i zorientowana na rozwiązanie konkretnego problemu. 

Indywidualna psychoterapia integratywna

Badania przekrojowe wykazują, że skuteczność różnych form terapii jest porównywalna między szkołami i nurtami teoretycznymi. Terapauci reprezentujący podejście eklektyczne lub integratywne nie trzymają się ściśle jednego paradygmatu. Korzystają natomiast swobodnie z różnorodnych metod wykształconych przez bardziej sformalizowane nurty, dynamicznie dobierając techniki do bieżących potrzeb klienta. 

Nurt psychoterapii integratywnej odnosi sukcesy w leczeniu nerwic, depresji, zaburzeń odżywiania i osobowości, zespołu stresu pourazowego i wielu innych schorzeń. 

Psychoterapia humanistyczna i egzystencjalna

W odpowiedzi na zarzut redukcjonizmu i zatracania istoty indywidualnego ludzkiego doświadczenia przez psychoanalizę i behawioryzm, psychologowie epoki lat 50 XX wieku stworzyli tzw. “trzecią siłę” psychologii – podejście humanistyczne. Praca w nurcie humanistycznym skupia się wokół technik narracyjnych, poszukując przede wszystkim indywidualnych sensów nadawanych codziennym wydarzeniom i doznaniom.

Skupiając się na tym, co w jednostce niepowtarzalne i wyjątkowe, psychoterapia humanistyczna oraz egzystencjalna wychodzi naprzeciw problemom wynikających z samej “ludzkiej kondycji”. Mowa tu m.in. o lęku przed śmiercią, lęku przed twórczym życiem, poszukiwaniu sensu własnego istnienia oraz harmonii w relacjach z z innymi ludźmi.

Masz pytania? Napisz do nas!

Jeśli nie masz pewności, jaki rodzaj terapii będzie najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom, nie wahaj się do nas napisać. Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji i pomożemy podjąć decyzję.

 

Wyślij

Zarezerwuj termin psychoterapii indywidualnej w Krakowie

Loading...