Agata Motak - Gabinety za Horyzont

Prowadzę terapię osób dorosłych i nastolatków, zmagających się z trudną sytuacją życiową, zaburzeniami lękowymi, nastroju i trudnościami w samorozwoju. Pracuję w nurcie Gestalt, który zakłada, że każdy człowiek ma zdolność do samoregulacji psychicznej oraz fizycznej, a psychoterapia jest jedną z dróg, która na nowo pomaga uzyskać tę zdolność.

Monika Nowacka - Gabinety za Horyzont

Jestem psychologiem i psychoterapeutką psychodynamiczną. Pomagam osobom przeżywającym kryzys w związku, trudności w pracy i relacjach z ludźmi, doświadczającymi utrat (utraty sensu życia, zdrowia, bliskich osób), lęku, chwiejnych emocji, pustki wewnętrznej czy problemów tożsamościowych. Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych.

Jan Słowiński - Gabinety za Horyzont

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Zajmuję się psychoterapią od 2010 roku. Pomagam osobom zmagającym się z nerwicą, depresją, stanami lękowymi, zaburzeniami osobowości i uzależnieniami. W swojej pracy kieruję się głębokim przekonaniem, że każdy człowiek posiada wszelkie zasoby do samoleczenia i samoregulacji oraz do życia w harmonii z otoczeniem.

Ewelina Purcelewska - Gabinety za Horyzont

W pracy terapeutycznej integruję różne nurty, dobierając metody i techniki pracy w zależności od zgłaszanych trudności i potrzeb danej osoby. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Na bieżąco uczestniczę w szkoleniach i kursach, by jak najlepiej i skutecznie pomagać osobom, zgłaszającym się do mnie na terapię. Jestem psychoterapeutą i certyfikowanym trenerem MBTI®.