W psychoterapii najbliższe jest mi podejście eklektyczne, dzięki któremu w praktyce mogę łączyć różne metody i sposoby rozumienia człowieka. Wspólnie rozpoczynamy podróż psychoterapeutyczną, asymilując doświadczenia pacjenta, pomagam w zrozumieniu reakcji emocjonalnych i uznaniu ich za użyteczne w życiu. Oferuję terapię indywidualną dorosłych.

Jan Słowiński - Gabinety za Horyzont

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Zajmuję się psychoterapią od 2010 roku. Pomagam osobom zmagającym się z nerwicą, depresją, stanami lękowymi, zaburzeniami osobowości i uzależnieniami. W swojej pracy kieruję się głębokim przekonaniem, że każdy człowiek posiada wszelkie zasoby do samoleczenia i samoregulacji oraz do życia w harmonii z otoczeniem.

Ewelina Purcelewska - Gabinety za Horyzont

W pracy terapeutycznej integruję różne nurty, dobierając metody i techniki pracy w zależności od zgłaszanych trudności i potrzeb danej osoby. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Na bieżąco uczestniczę w szkoleniach i kursach, by jak najlepiej i skutecznie pomagać osobom, zgłaszającym się do mnie na terapię. Jestem psychoterapeutą i certyfikowanym trenerem MBTI®.